Podziel sie!

I Definicje

1.1 Organizator konkursu - właściciel portalu nasalony.pl.

1.2 Sponsor nagrody - Nessi s.c., ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 11, 08-400 Garwolin

1.3 Nagrody - 3 pary butów - czółenek Nessi - model 28802.

1.4 Zadanie konkursowe - wykonać autorski projekt butów, polubić na stornie www.facebook.com fanpage Nasalony (www.facebook.com/NaSalony) oraz fanpage Nessi (http://www.facebook.com/pages/Nessi/154053051297806).

1.5 Czas trwania konkursu - od godz. 00:00 01.02.2012 do godz. 24:00 21.03.2012 roku.

1.6 Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce po weryfikacji danych nadesłanych przez Zwycięzcę na stronie www.facebook.com/NaSalony oraz na http://www.facebook.com/pages/Nessi/154053051297806, a także na stronie www.nessi.com.pl.

II Zasady przeprowadzania konkursu

2.1 W Konkursach może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki niniejszego regulaminu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu www.nasalony.pl, a także ich małżonkowie, najbliżsi krewni pracowników i ich małżonków. Przez najbliższych krewnych rozumie się rodziców, dziadków, rodzeństwo, zstępnych oraz zstępnych rodzeństwa.

2.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i akceptuje je. Uczestnik przestępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator oraz Sponsor. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, oraz w celach marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich poprawiania, lub usuwania. Uczestnik daje także prawa do dowolnego i nieodpłatnego wykorzystania swojego projektu Sponsorowi nagrody.

2.3 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ujawnianie i wykorzystanie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora i Sponsora konkursu ich danych personalnych i wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, lub środków elektronicznych. Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

2.4 W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do:

  1. zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w jego regulaminie;
  2. wykonania zadania konkursowego i nadesłania go w jednym pliku w jednym z formatów: .jpg, .png, .tiff, .gif, .eps;
  3. zadeklarowania udziału w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zawierający takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz projektu butów - najpóźniej w ostatnim dniu konkursu do godz. 24:00.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych wysłanych do redakcji.

2.6 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe nadesłanie zgłoszenia przez uczestników, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem uprawnionym do nagrody.

2.7 W Konkursie bierze udział każdy Uczestnik, który spełni wymogi Konkursu określone przez niniejszy regulamin.

2.8 Każdy uczestnik może wysłać jedynie 1 zgłoszenie w konkursie. Każde następne zgłoszenie uprawnia Organizatora do dyskwalifikacji zgłoszeń użytkownika.

2.9 W skład jury oceniającego nadesłane zgłoszenia wchodzi Organizator, który wyłania dwóch Zwycięzców konkursu.

2.10 Wszystkie zatwierdzone projekty zostaną zamieszczone w albumie fanpage Nasalony na portalu Facebook www.facebook.com/NaSalony

2.11 Zwycięzcą konkursu zostają 3 osoby. Zgłoszenia dwóch osób zostaną wybrane przez jury. Trzeci zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich kandydatów na podstawie otrzymania największej liczby "Lubię to!" dla projektu Uczestnika na stronie www.facebook.com/NaSalony

2.12 W przypadku sytuacji remisowej, drugi etap konkursu zostaje przedłużony o 24 godziny. Procedura ta będzie powtarzana dopóki o godz. 24:00 ostatniego dnia drugiego etapu konkursu będzie możliwe wyłonienie Zwyciężcy. Ogłoszenie wyników ulega wtedy adekwatnemu przesunięciu.

III Czas trwania konkursu

3.1  Uczestnik może nadsyłać zgłoszenia drogą elektroniczną od momentu rozpoczęcia konkursu do dnia zakończenia. 

IV Obszar konkursu

4.1 Konkurs odbędzie się na łamach portalu nasalony.pl i jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

V Nagroda

5.1 Wszyscy, którzy dokonają poprawnego nadesłania zgłoszenia w konkursie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. mają szansę na wygranie Nagrody głównej w Konkursie. 

5.2 Zwycięzcy konkursu zezwalają na publiczne ujawnienie przez Organizatora Konkursu ich imion i nazwisk oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkują. 

5.3 Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników drogą elektroniczną. W ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu Organizator może, wedle uznania, podjąć próby kontaktu telefoniczniego z Uczestnikami wyłonionymi przez Organizatora Konkursu i Sponsora spośród osób, o których mowa w ust. 2.4. 

5.4 Nagroda zostanie dostarczona do Zwycięzcy, na adres podany w zgłoszeniu w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

5.5 Nagrody otrzymanej w konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny, lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji, a także odstąpić osobom trzecim.

5.6 Odbiór nagrody stanowi jednoczesne zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych roszczeń w stosunku do Organizatora konkursu.

5.7 Organizator zastrzega, że termin doręcznia nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

5.8 Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innej osobie, jeżeli w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, nie dojdzie do kontaktu ze Zwycięzcą. Zwycięzca zostaje wtedy skreślony z listy finalistów i zostanie przeprowadzone ponowne rozstrzygnięcie konkursu.

VI Postanowienia końcowe

6.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nasalony.pl. 

6.2 Organizator zastrzega sobie w prawo do zmiany w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny warunków niniejszego regulaminu poprzez ich publikację na stronie www.nasalony.pl

6.3 Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora lub Sponsora względem Uczestników lub osób trzecich jest wyłączona - z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.4 Wszelkie dodatkowe koszty, w szczególności daniny publicznoprawne związane z niniejszym Konkursem oraz otrzymaniem nagród ponosi Uczestnik Konkursu.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności zdarzenia losowe uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu i ma prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Konkursy

Zgarnij kosmetyki od FRAPPÉ Magazine

Odpowiedź na proste pytanie i zgarnij jeden z 3 zestawów profesjonalnych...

Konkurs Nessi - Najlepsza strona butów

Zaprojektuj buty do chodzenia i wygraj jedną z trzech wspaniałych par z...

Wygraj rower Electra dla stylowej...

Znamy już zwycięzcę, który otrzyma markowy rower Electra od firmy Almot...

Migdałowy urok - Wrocław

Ogromna liczba zgłoszeń, a tylko jedna wygrana! Zobacz wyniki.

Wrocław - W zdrowym ciele, zdrowy duch

Znamy już wyniki konkursu.

Wrocław - Trenuj w Pure Fitness

Wyniki konkursu już są znane!

Poznań - Metamorfoza na włoską nutę

Zakończyliśmy konkurs na metamorfozę. 

Warszawa - Wygraj rytuał w Holistycznym SPA...

Rozstrzygnęliśmy konkurs na karnet do Holistycznego SPA Zielona Pomarańcza...

Złap chillout w Sofie!

Roztrzygnęliśmy konkurs, którego sponsorem jest club Sofa Chillout...

Bądź piękna na wiosnę!

Zobacz rozwiązanie konkursu!

O Nas

Historia każdej wielkiej marki zawsze rozpoczyna się od niepowtarzalnej idei. Sam pomysł to jednak za mało! Potrzeba nadać mu właściwy tor, by marzenia stały się rzeczywistością. Świat mediów i PR-u jest...

Rozmiar: + -

Salony Urody i SPA

Stylowe miejsce z nastrojowym wnętrzem, profesjonalnymi stylistami, w którym odmienisz swój wizerunek na lepsze.

Salony Mody

Dobrze dobrany stanik to podstawa pięknego wyglądu i zdrowia. Tu możesz skorzystać z porady profesjonalnych brafitterek. Szeroki wybór rozmiarów sprawi, że znajdziesz coś odpowiedniego na swój biust.

Twój Sklep

Dziś najważniejsze są natura, zdrowie i piękno. Tu możesz kupić naturalne kosmetyki, naturalne środki czystości i ekologiczne produkty spożywcze sprawdzonych marek.