Podziel sie!

I Definicje

1.1 Organizator konkursu - właściciel portalu nasalony.pl.

1.2 Sponsor nagrody - ADMEDIA, ul. Szybowcowa 58/4, 54-130 Wrocław

1.3 Nagrody - 3 zestawy kosmetyków Kemon o wartości ok. 600 PLN każdy.

1.4 Czas trwania konkursu - od godz. 00:00 26.03.2012 do godz. 24:00 8.06.2012 roku.

1.5 Uczestnik - osoba, która poprawniei wykona zadanie konkursowe.

II Zasady przeprowadzania konkursu

2.1 W Konkursach może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki niniejszego regulaminu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu www.nasalony.pl, a także ich małżonkowie, najbliżsi krewni pracowników i ich małżonków oraz ich znajomi. Przez najbliższych krewnych rozumie się rodziców, dziadków, rodzeństwo, zstępnych oraz zstępnych rodzeństwa.

2.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i akceptuje je. Uczestnik przestępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator oraz Sponsor. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich poprawiania, lub usuwania. Zwycięzcy konkursu zezwalają na publiczne ujawnienie przez Organizatora Konkursu ich imion i nazwisk oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkują. 

2.3 W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do:

  1. zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w jego regulaminie;
  2. polubi fanpage https://www.facebook.com/frappe.magazine
  3. udostępni na swojej ścianie zdjęcie okładki trzeciego numeru Frappe Magazine (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=269893603084951) poprzez kliknięcie w link 'Udostepnij' na tej stronie.
  4. wyśle na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. treść 79. strony marcowego numeru Frappe Magazine. E-mail musi posiadać w tytule "Frappe Magazine", oraz zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych wysłanych do redakcji.

2.5 Uczestnik może nadsyłać zgłoszenia drogą elektroniczną od momentu rozpoczęcia konkursu do dnia zakończenia.

2.6 Konkurs  jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.7 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe nadesłanie zgłoszenia przez uczestników, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem uprawnionym do nagrody.

2.8 W Konkursie bierze udział każdy Uczestnik, który spełni wymogi Konkursu określone przez niniejszy regulamin.

2.9 Każdy uczestnik może wysłać jedynie 1 zgłoszenie w konkursie. Każde następne zgłoszenie uprawnia Organizatora do dyskwalifikacji zgłoszeń użytkownika.

2.10 Zwycięzcą konkursu zostają 3 osoby, wylosowane spośród Uczestników, którzy nadeslali poprawe zgłoszenie. 

2.11 Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce po weryfikacji danych nadesłanych przez Uczestników na stronie www.facebook.com/NaSalony.

2.12 Zwycięzca ma 14 dni, licząc od daty ogłoszenia wyników, na kontakt z redakcją portalu NaSalony.pl na zadeklarowanie odbioru nagrody.

2.13 Nagroda zostanie przekazana w ciągu miesiąca od uzyskania deklaracji przyjęcia nagrody.

2.13 Odbiór nagrody stanowi jednoczesne zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych roszczeń w stosunku do Organizatora konkursu.

2.14 Organizator zastrzega, że termin doręcznia nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

III Postanowienia końcowe

3.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nasalony.pl. 

3.2 Organizator zastrzega sobie w prawo do zmiany w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny warunków niniejszego regulaminu poprzez ich publikację na stronie www.nasalony.pl

3.3 Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora lub Sponsora względem Uczestników lub osób trzecich jest wyłączona - z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Wszelkie dodatkowe koszty, w szczególności daniny publicznoprawne związane z niniejszym Konkursem oraz otrzymaniem nagród ponosi Uczestnik Konkursu.

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu i ma prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Konkursy

Zgarnij kosmetyki od FRAPPÉ Magazine

Odpowiedź na proste pytanie i zgarnij jeden z 3 zestawów profesjonalnych...

Konkurs Nessi - Najlepsza strona butów

Zaprojektuj buty do chodzenia i wygraj jedną z trzech wspaniałych par z...

Wygraj rower Electra dla stylowej...

Znamy już zwycięzcę, który otrzyma markowy rower Electra od firmy Almot...

Migdałowy urok - Wrocław

Ogromna liczba zgłoszeń, a tylko jedna wygrana! Zobacz wyniki.

Wrocław - W zdrowym ciele, zdrowy duch

Znamy już wyniki konkursu.

Wrocław - Trenuj w Pure Fitness

Wyniki konkursu już są znane!

Poznań - Metamorfoza na włoską nutę

Zakończyliśmy konkurs na metamorfozę. 

Warszawa - Wygraj rytuał w Holistycznym SPA...

Rozstrzygnęliśmy konkurs na karnet do Holistycznego SPA Zielona Pomarańcza...

Złap chillout w Sofie!

Roztrzygnęliśmy konkurs, którego sponsorem jest club Sofa Chillout...

Bądź piękna na wiosnę!

Zobacz rozwiązanie konkursu!

O Nas

Historia każdej wielkiej marki zawsze rozpoczyna się od niepowtarzalnej idei. Sam pomysł to jednak za mało! Potrzeba nadać mu właściwy tor, by marzenia stały się rzeczywistością. Świat mediów i PR-u jest...

Rozmiar: + -

Salony Urody i SPA

Stylowe miejsce z nastrojowym wnętrzem, profesjonalnymi stylistami, w którym odmienisz swój wizerunek na lepsze.

Salony Mody

To wyjątkowy salon z włoskimi torebkami. Kupisz tu nie tylko torebki, aktówki i portfele, ale również skórzane torby na laptopa czy luksusowe kuferki na biżuterię.

Twój Sklep

Wyjątkowa kwiaciarnia artystyczna, w której kupisz nie tylko wspaniałe kwiaty, ale też ciekawe i wyjątkowe prezenty. Spotkasz tu mistrzynię florystki, która nie tylko świetnie komponuje kwiaty, ale jest...